Skontaktuj się z nami:
511-212-868

 +48 511-212-868

Witamy na stronie Maro-Med

   Witamy na stronie internetowej Maro-Med. Jesteśmy prężnie działającą firmą na terenie Śląska i Zagłębia.  Badania kierowców prowadzone są na terenie Sosnowca w sąsiedztwie NZOZ "Sante", który współpracuje z lekarzami medycyny pracy. Lokalizacja firmy zapewnia łatwy dojazd z okolicznych miejscowości - Dąbrowy Górniczej, Będzina, Czeladzi, Mysłowic, Katowic. Dla naszych klientów dostępny jest duży parking.

Oferujemy badania psychologiczne kierowców, badania psychotechniczne operatorów, kandydatów na instruktorów, egzaminatorów oraz wszystkich zawodów wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Zapraszamy również wszystkich kierowców na badania psychologiczne po utracie prawa jazdy, prowadzących pojazdy po spożyciu alkoholu lub po przekroczeniu 24 punktów karnych. Wykonujemy także badania psychologiczne na broń. 

Wszystkie badania psychologiczne przeprowadzane są na nowoczesnym sprzęcie, w miłej atmosferze.
Pracownia psychologiczna składa się z trzech dużych pomieszczeń - sali testowej, sali do badań aparaturowych gdzie sprawdzamy zdolności psychomotoryczne oraz gabinetu psychologa, co wpływa na wysoki komfort osób badanych.

Wykonujemy:
-Badania psychotechniczne, psychologiczne kierowców zawodowych i kandydatów na kierowców (profil kierowcy) - badania psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem; badanie z zakresu psychologii transportu. 
Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym, psychotechnicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat, po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia co 30 miesięcy.

-Badania psychologiczne licencja kierowcy Taxi - badania psychologiczne, psychotechniczne kierowców Taxi; kierowcy taksówek podlegają pod ustawę o transporcie drogowym.

-Badania psychotechniczne kierowców Uber i Bolt - badania psychologiczne, psychotechniczne kierowców Uber i Bolt; kierowcy, którzy również podlegają pod ustawę o transporcie drogowym.

-Badania psychotechniczne egzaminatorów oraz instruktorów, a także kandydatów

-Badania psychologiczne, psychotechniczne dla kierowców po utracie prawa jazdy-

- po przekroczeniu dozwolonej ilości punktów karnych

Kierowca skierowany na badanie po przekroczeniu dozwolonej ilości punktów karnych musi posiadać skierowanie na badania psychologiczne wydane przez Wydział Komunikacj.

- po spowodowaniu wypadku 

Kierowca skierowany na badanie po spowodowaniu wypadku musi posiadać skierowanie na badania psychologiczne wydane przez Wydział Komunikacji.

- prowadzenie pojazdu po alkoholu lub pod wpływem środka działajacego podobnie do alkoholu

Kierowca skierowany na badanie po alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu musi posiadać skierowanie na badania psychologiczne wydane przez Wydział Komunikacji.

-Badania psychologiczne, psychotechniczne kierowców samochodów służbowych-
-badania wstępne - testy sprawności psychoruchowej oraz badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia.
-badania okresowe -  badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia, w zależności od wskazań testy sprawności psychoruchowej, pod warunkiem wykonywania badań wstępych i okresowych w tej samej placówce Medycyny Pracy. 

-Badania psychologiczne kierowców sportów samochodowych, licencja sportu samochodowego Polskiego Związku Motorowego

-Badania psychologiczne osób wykonujących zawody wymagające szczególnej sprawności psychoruchowej-operatorzy (wózków widłowych, suwnic, maszyn budowlanych, koparek, koparko-ładowarek, hakowi, monterzy)

- praca w podziemnym ruchu górniczym

- praca powyżej 3 metrów

-Badania psychologiczne na broń - badanie przeprowadzane jest w celu wykluczenia zaburzeń o podłożu psychologicznym.

Składowe badania psychologicznego kierowców:
Badanie słada się z kilku etapów. Jest to: rejestracja, wywiad psychologiczny, testy papierowe (badamy m.in. procesy poznawcze, osobowość, radzenie sobie ze stresem) oraz aparaturowe (określamy sprawność psychomotoryczną oraz procesy myślowe).

Składowe badania psychologicznego, psychotechnicznego operatorów:
Badanie cech psychicznych, przeprowadzane w celu stwierdzenia przygotowania osoby badanej do pełnienia zadań zawodowych. Dział psychologii pracy, którego przedmiotem jest badanie ogólnych zdolności kandydatów do określonych zawodów. Badanie składa się również z: rejestracji, wywiadu, testów papierowych oraz aparaturowych.

Wyniki wszystkich badań psychologicznych omawiane są na końcu badania.Pracownia jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną pod numerem 189/2013.

Maro-Med Badania Kierowców Sosnowiec
AL. Wolności 6 
41-219 Sosnowiec
Tel. +48 511-212-868

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez Agencja Reklamy